Aktualności

Data aktualizacji 01.07.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w projekcie „Lubelskie Aktywizuje!” mogą brać udział osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby  podlegające   ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu  na  podstawie  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz.  299,  ze  zm.)  (KRUS),  zamierzających  podjąć zatrudnienie  lub  inną  działalność  pozarolniczą, objętą obowiązkiem  ubezpieczenia  społecznego  na  podstawie ustawy  z  dnia  13  października 1998  r.  o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.) (ZUS).
Zapraszamy serdecznie osoby odchodzące z rolnictwa do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, znajdujących się w zakładce REKRUTACJA i złożenia ich w biurze projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami biura projektu pod numerami: 519 323 388 oraz 81 745 41 91.

 

Data aktualizacji 15.06.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że trwa rekrutacja do Projektu „Lubelskie aktywizuje!”. W Chełmie zbiera się grupa osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu „Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputera”, natomiast w Lublinie z zakresu „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 519 323 391 oraz 519 323 388. Zapraszamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 15.05.2021

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Lubelskie Aktywizuje!”.

Projekt skierowany jest do 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego bezrobotnych i biernych zawodowo w tym:

 • osób w wieku 50+,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe określane w oparciu o identyfikację potrzeb i IPD:
 • Staże zawodowe 3-miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 1 033,68 netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 999,03 netto (przy 100% frekwencji-145h),
 • zwrot kosztów dojazdu na indywidualną diagnozę potrzeb z IPD, indywidualne pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe, w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I-go 6, 20-610 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 388.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 01.05.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Lubelskie Aktywizuje!” .
Już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niedługo odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr  tel. 519 323 388 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Script logo