Aktualności

Data aktualizacji 23.11.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa IV w Zamościu oraz Grupa V w Chełmie, projektu „Lubelskie Aktywizuje!” ukończyły już pierwsze formy wsparcia w postaci Indywidualnej diagnozy potrzeb z IPD, która to miała na celu określenie predyspozycji zawodowych, kierunku rozwoju oraz obszaru szkolenia pozwalającego uzyskać kwalifikacje zawodowe.

 

Data aktualizacji 04.11.2021

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że  w projekcie „Lubelskie Aktywizuje!” Grupa I „Pracownik ds. kadr i płac z obsługa komputera”, Grupa II „Pracownik administracyjno- biurowy” oraz Grupa III „Pracownik administracyjno- biurowy”  rozpoczęły już Wysokiej jakości szkolenia zawodowe. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 20.10.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa III w Lubartowie, projektu „Lubelskie Aktywizuje!” ukończyła dwie pierwsze formy wsparcia. Uczestnicy odbyli spotkania w ramach Indywidualnej Diagnozy Potrzeb z IPD oraz Indywidualnego Pośrednictwa Pracy. W najbliższym czasie uczestnicy przystąpią do Szkolenia Zawodowego „ Pracownik administracyjno-biurowy”.
Życzymy dalszej owocnej pracy!


Data aktualizacji 05.10.2021

Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy poinformować, że Grupa IV w Zamościu, projektu „Lubelskie Aktywizuje!” rozpoczęła pierwszą z form wsparcia- Indywidualną Diagnozę potrzeb z IPD. Uczestnicy będą mieli szansę na poznanie swoich predyspozycji zawodowych, określenie kierunku rozwoju oraz obszaru szkolenia zawodowego.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy!


Data aktualizacji 26.09.2021

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Grupa II w Lublinie, projektu „Lubelskie Aktywizuje!” ukończyła pierwszą formę wsparcia jaką była Indywidualna Diagnoza Potrzeb z IPD, a także drugą formę wsparcia w postaci Indywidualnego Pośrednictwa Pracy. Kolejnym etapem ścieżki wsparcia jest Szkolenie Zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”, które rozpocznie się już niebawem!


Data aktualizacji 24.09.2021

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Grupa I w Chełmie, projektu „Lubelskie Aktywizuje!” ukończyła już dwie z przewidzianych forma wsparcia. Oznacza to, że już wkrótce uczestnicy będą mogli przystąpić do Szkolenia Zawodowego „Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputera”.

 

Data aktualizacji 20.09.2021

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Grupa I projektu „Lubelskie Aktywizuje!” w Chełmie rozpoczęła już drugą formę wsparcia w postaci Indywidualnego Pośrednictwa Pracy.
Życzymy owocnych spotkań!

 

Data aktualizacji 27.08.2021

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Grupa III projektu „Lubelskie Aktywizuje!” w Lubartowie niebawem rozpocznie pierwszą formę wsparcia w postaci Indywidualnej diagnozy potrzeb z IPD, która zostanie dopasowana do ich indywidualnych potrzeb, stanu wiedzy i doświadczeń. Uczestnicy będą mieli szansę poznać swoje predyspozycje zawodowe i określić kierunek rozwoju oraz obszar szkolenia.
Osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie serdecznie gratulujemy!

 

Data aktualizacji 18.08.2021

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że Grupa I projektu „Lubelskie Aktywizuje!” w Chełmie ukończyła już pierwszą formę wsparcia w postaci Indywidualnej diagnozy potrzeb z IPD, mającej na celu określenie predyspozycji zawodowych, kierunku rozwoju oraz obszaru szkolenia pozwalającego uzyskać kwalifikacje zawodowe. Ruszyliśmy także ze ścieżką wsparcia dla Grupy II w Lublinie.
Wszystkim uczestnikom życzymy owocnej pracy!

 

Data aktualizacji 01.07.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że w projekcie „Lubelskie Aktywizuje!” mogą brać udział osoby odchodzące z rolnictwa, tj. osoby  podlegające   ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu  na  podstawie  ustawy  z  dnia  20  grudnia  1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz.  299,  ze  zm.)  (KRUS),  zamierzających  podjąć zatrudnienie  lub  inną  działalność  pozarolniczą, objętą obowiązkiem  ubezpieczenia  społecznego  na  podstawie ustawy  z  dnia  13  października 1998  r.  o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.) (ZUS).
Zapraszamy serdecznie osoby odchodzące z rolnictwa do wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, znajdujących się w zakładce REKRUTACJA i złożenia ich w biurze projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami biura projektu pod numerami: 519 323 388 oraz 81 745 41 91.

 

Data aktualizacji 15.06.2021

Szanowni Państwo,
Przypominamy, że trwa rekrutacja do Projektu „Lubelskie Aktywizuje!”. W Chełmie zbiera się grupa osób zainteresowanych szkoleniem z zakresu „Pracownik ds. kadr i płac z obsługą komputera”, natomiast w Lublinie z zakresu „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera”. Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów: 519 323 391 oraz 519 323 388. Zapraszamy do kontaktu!

 

Data aktualizacji 15.05.2021

Consultor Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Lubelskie Aktywizuje!”.

Projekt skierowany jest do 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z woj. lubelskiego bezrobotnych i biernych zawodowo w tym:

 • osób w wieku 50+,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób o niskich kwalifikacjach,
 • osób odchodzących z rolnictwa,
 • osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach projektu oferujemy:

 • Indywidualną diagnozę potrzeb z IPD,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe określane w oparciu o identyfikację potrzeb i IPD:
 • Staże zawodowe 3-miesięczne.

W ramach projektu zapewniamy również:

 • stypendium stażowe 1 033,68 netto/m-c,
 • stypendium szkoleniowe 999,03 netto (przy 100% frekwencji-145h),
 • zwrot kosztów dojazdu na indywidualną diagnozę potrzeb z IPD, indywidualne pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe, w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
 • materiały szkoleniowe,
 • zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
 • poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie szkoleń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu w Lublinie pod adresem ul. Mieszka I-go 6, 20-610 Lublin. Zachęcamy również do kontaktu pod numerem telefonu 81 745 41 91 lub 519 323 388.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Data aktualizacji 01.05.2021

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Lubelskie Aktywizuje!” .
Już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niedługo odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr  tel. 519 323 388 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

Script logo