Usługi

Wszyscy Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:
•    Indywidualna diagnoza potrzeb z IPD - 9h/os.; 4 spotkania: 4h na początku projektu, 2h podczas szkolenia, 2h podczas stażu, 1h po stażu,
•    Indywidualne pośrednictwo pracy – 6h/os.; 3 spotkania: 2h po diagnozie potrzeb z IPD, 2h po szkoleniu, 2h po stażu,
•    Wysokiej jakości szkolenia zawodowe określane w oparciu o identyfikację potrzeb z IPD – 10 grup x 12 os. x 145h,
•    Staże zawodowe – 3-miesięczne, dla każdego Uczestnika/czki

Ponadto dla osób biorących udział w projekcie przewidziane są:
•    stypendia szkoleniowe i stażowe,
•    zwrot kosztów dojazdu na indywidualną diagnozę potrzeb z IPD, indywidualne pośrednictwo pracy oraz szkolenia zawodowe, w przypadku realizacji usług poza miejscem zamieszkania Uczestnika/czki,
•    badania lekarskie przed szkoleniem,
•    materiały szkoleniowe,
•    zewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych,
•    poczęstunek i ciepły posiłek w trakcie szkoleń.

 

Script logo